FUNDACJA OFKI RACIBORSKIEJ

CEL DZIAŁANIA

Celem podstawowym fundacji jest działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczeństwa Polskiego i ciągłego doskonalenia jego członków oraz pielęgnowanie tradycji łacińskiej zwłaszcza na ziemi raciborskiej, ze szczególnym uwzględnieniem wartości kultu świętobliwej eufemii piastówny. Fundacja stawia sobie cele szczegółowe:
1) promowanie wartości codziennego dobrego wypełniania obowiązków zawodowych i rodzinnych;
2) inicjowanie, wsparcie i promowanie działań wzmacniających więzi społeczne, cywilizację chrześcijańską i nowoczesny patriotyzm;
3) kultywowanie kultury i dziedzictwa narodowego oraz dorobku poprzednich pokoleń, w szczególności w zakresie filozofii, nauk społecznych i humanistycznych;
4) integrację osób i środowisk przywiązanych do tradycji łacińskiej, a zwłaszcza do do tradycji i dziedzictwa liturgicznego kościoła katolickiego;
5) działalność formacyjną i edukacyjną, zwłaszcza upowszechnianie i wspieranie edukacji klasycznej;

Napisz do nas!